నా గురించి

నా ఫోటో
నేనో బ్లాగు బేవార్స్ నా గురించి చెప్పుకోడానికి ఎమీ లేదు, నేను ఎవరో నాకే తెలీదు, అది తెలుసుకోవాలనే నా ప్రయత్నం. నేనో అలుపెరగని బాటసారిని. గమ్యమెరుగని దేశదిమ్మరిని...:)

23, డిసెంబర్ 2012, ఆదివారం

ఈ వారం (23-29 DEC 2012):తార

గిరిజ


Girija (Teluguగిరిజ) is an early Telugu film actress and comedian of 1950 and 1960s. She was born on March 3, 1938 in Kankipadu, Andhra Pradesh. Her first movie was Kasturi Sivarao'sParamanandayya Shishyula Katha (1950). She acted in many films with Relangi Venkataramaiah and became famous hit comedian pair. Her portrayal of Pathala Bhairavi in 1951 hit film Patala Bhairavi got her good name and gave many film offers lasting about two decades.